آرشیو اطلاعیه و اخبار

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی از تاریخ 92/6/2 تا 92/6/8 تعطیل می باشد     1392/5/30    9:20:18

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی از تاریخ 92/6/2 تا 92/6/8 تعطیل می باشد

ادامه مطلب

 

قابل توجه دانشجویان گرامی: با توجه به فرا رسیدن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، لیست کتابهای مورد نیازی که در کتابخانه موجود نمی باشد را در قسمت سفارش کتاب ثبت نمایید     1392/1/28    13:49:48

قابل توجه دانشجویان گرامی: با توجه به فرا رسیدن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کتابهای مورد نیاز خود را که در کتابخانه موجود نمی باشد در قسمت سفارش کتاب ثبت نمایید

ادامه مطلب

 

سفارش کتاب از نمایشگاه کتاب شیراز     1391/8/23    11:25:48

سفارش کتاب از نمایشگاه کتاب شیراز

ادامه مطلب

 

برگزاری نمایشگاهی از کتب خریداری شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در محل کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی     1391/2/26    9:6:47

برگزاری نمایشگاهی از کتب خریداری شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در محل کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ادامه مطلب

 

خرید کتب درخواستی اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان از نمایشگاه کتاب     1391/2/20    8:45:14

خرید کتب درخواستی اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان از نمایشگاه کتاب

ادامه مطلب

 

درخواست خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران     1391/1/26    10:37:34

درخواست خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران

ادامه مطلب

 

نمایشگاه بین المللی کتاب سال 1391     1391/1/23    9:6:45

نمایشگاه بین المللی کتاب سال 1391 امسال هم مثل سالهای قبل برگزار می شود

ادامه مطلب

 

وب سایت جدید کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی راه اندازی شد     1391/1/21    15:9:16

به حول و قوه الهی و با همکاری صمیمانه همکاران و جناب آقای مهندس فریدونی وب سایت جدید کتابخانه راه اندازی شد.

ادامه مطلب