خرید کتب درخواستی اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان از نمایشگاه کتاب    1391/2/20    8:45:14

 به اطلاع تمامی اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی می رساند که کتابهای جدید حوزه موضوعی حقوق وعلوم سیاسی از نمایشگاه کتاب تهران خریداری و انشاءالله در خردادماه به معرض نمایش علاقه مندان گذاشته خواهد شد.