برگزاری نمایشگاهی از کتب خریداری شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در محل کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی    1391/2/26    9:6:47

به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی  و دانشجویان گرامی می رساند که نمایشگاهی از کتب خریداری شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 91/2/30 الی 91/3/3 در محل کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار خواهد شد