سفارش کتاب از نمایشگاه کتاب شیراز    1391/8/23    11:25:48

 قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به فرا رسیدن نمایشگاه کتاب شیراز، لیست کتابهای مورد نیازی که در کتابخانه موجود نمی باشد را در قسمت سفارش کتاب حداکثر تا تاریخ 24/8/91 ثبت نمایید