وب سایت جدید کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی راه اندازی شد    1391/1/21    15:9:16

 

.  به حول و قوه الهی و با همکاری صمیمانه همکاران و جناب آقای مهندس فریدونی وب سایت جدید کتابخانه راه اندازی شد. این وب سایت با امکانات جدید از قبیل تولید محتوای وب، ارائه خدمات پژوهشی و اطلاع رسانی به کاربران و غیره در تلاش است سهمی در اشاعه دانش داشته باشد. در همین راستا صمیمانه از نظرات ارزشمند تمامی عزیزان در جهت ارتقاء سطح خدمات وب سایت و کتابخانه استقبال می نماییم.