همایش نیم قرن حضور (پاسداشت پنجاه سال تلاش علمی، فرهنگی، سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)

 آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 91/10/15 می باشد

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی: http://nimgharn.ir/general/index.phphttp://nimgharn.ir/general/index.php مراجعه کنید