آزیتا فریدونی

آزیتا فریدونی

نام و نام خانوادگی : آزیتا فریدونی

سمت : سفارشات / فهرست نويسي نشریات لاتین و فارسی

میزان تحصیلات : فوق ليسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی