زیبا صالحی

زیبا صالحی

نام و نام خانوادگی : زیبا صالحی

سمت : فهرست نویسی فارسی و لاتین ، اطلاع رسانی

میزان تحصیلات : لیسانس