کارکنان

عکس نام و نام خانوادگی سمت جزئیات

آزیتا فریدونی سفارشات / فهرست نويسي نشریات لاتین و فارسی جزئیات

 

مهسا غفاریان کارشناس کتابخانه جزئیات

 

زیبا صالحی فهرست نویسی فارسی و لاتین ، اطلاع رسانی جزئیات

 

محمد پسندیده متصدی کتابخانه جزئیات

 

داود کشاورز سرپرست کتابخانه جزئیات